Hosting & VPS

HOST 1 - LINUX

90.000

VNĐ/THÁNG

Dung lượng 1500 MB

Băng thông Không giới hạn

Địa chỉ Email 30

Website 1

HOST 2 - LINUX

135.000

VNĐ/THÁNG

Dung lượng 2000 MB

Băng thông Không giới hạn

Địa chỉ Email 80

Website 2

HOST 3 - LINUX

230.000

VNĐ/THÁNG

Dung lượng 5000 MB

Băng thông Không giới hạn

Địa chỉ Email Không giới hạn

Website 4

HOST 4 - LINUX

400.000

VNĐ/THÁNG

Dung lượng 10000 MB

Băng thông Không giới hạn

Địa chỉ Email Không giới hạn

Website 6

VPS 1

700.000

VNĐ/THÁNG

Cloud Storage 40 GB

RAM 2 GB

CPU 3 Core

3 tháng – 700.000 VNĐ/THÁNG

6 tháng – 675.000 VNĐ/THÁNG

 12 tháng – 650.000 VNĐ/THÁNG

VPS 2

1.100.000

VNĐ/THÁNG

Cloud Storage 80 GB

RAM 4 GB

CPU 4 Core

3 tháng – 1.100.000 VNĐ/THÁNG

6 tháng – 1.050.000 VNĐ/THÁNG

 12 tháng – 1.000.000 VNĐ/THÁNG

VPS 3

1.650.000

VNĐ/THÁNG

Cloud Storage 120 GB

RAM 6 GB

CPU 6 Core

3 tháng – 1.650.000 VNĐ/THÁNG

6 tháng – 1.540.000 VNĐ/THÁNG

12 tháng – 1.450.000 VNĐ/THÁNG

VPS 4

2.240.000

VNĐ/THÁNG

Cloud Storage 160 GB

RAM 10 GB

CPU 8 Core

3 tháng – 2.240.000 VNĐ/THÁNG

6 tháng – 2.140.000 VNĐ/THÁNG

12 tháng – 2.040.000 VNĐ/THÁNG